Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin

E-mail Print PDF

Ekološki tehničar

Zanimanje budućosti, vrlo traženo u razvijenim zemljama Europske unije. Ekološki tehničari rade na zaštiti prirode i okoliša, zbrinjavanju i preradi posebnog i opasnog otpada, reciklaži i dobivanju sekundarnih sirovina, na zaštiti pitkih voda, te na očuvanju rijetkih biljnih i životinjskih vrsta i ekosustava. Rade u zavodima za javno zdravstvo, tvornicama kemijske, tekstilne, prehrambene i drugih procesnih industrija, u nacionalnim parkovima, analitičim laboratorijima, uređjima za pročšćavanje otpadnih voda itd. Preporučje se nastavak školovanja na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, Prehrambeno-biotehnološkom, Prirodoslovno-matematičom, Medicinskom, Farmaceutsko-biokemijskom, Agronomskom, te drugim srodnim studijima.

 

I. ZAJEDNIČKI DIO

Red.

br.

 

Nastavni predmeti

Tjedni broj sati

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

1.

Hrvatski jezik

4

4

3

3

2.

Strani jezik

2

2

2

2

3.

Povijest

2

2

-

-

4.

Etika/Vjeronauk

1

1

1

1

5.

Geografija

2

1

-

-

6.

Politika i gospodarstvo

-

-

-

2

7.

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

2

8.

Matematika

4

3

3

3

9.

Fizika

2

2

2

-

10.

Računalstvo

2

2

-

-

           UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO

 

21

 

19

 

13

 

13

 

II. POSEBNI STRUČNI DIO

Red.

br.

 

Nastavni predmeti

Tjedni broj sati

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

1.

Biologija

2

2

2

-

2.

Opća kemija s vježbama

2+3

-

-

-

3.

Anorganska kemija

-

2

-

-

4.

Organska kemija s vježbama

-

2+0

2+3

-

5.

Biokemija s vježbama

-

-

-

2+2

6.

Fizikalna kemija

-

-

2

-

7.

Instrumentalne metode analize

-

-

-

0+2

8.

Osnove ekologije

1

-

-

-

9.

Geologija

-

2

1+1

-

10.

Tehnološke operacije

-

-

2

-

11.

Svojstva staništa

-

0+3

-

-

12.

Kontrola i zbrinjavanje otpada

-

-

0+5

0+6

13.

Zaštita prirode i okoliša RH

-

-

-

2

14.

Fiziologija čovjeka i ekotoksikologija

 

-

 

-

 

-

 

2

15.

Mikrobiologija

-

-

-

0+2

16.

Latinski jezik

2

2

-

-

 

IZBORNI PROGRAMI:

 

 

 

 

17.

Računalne metode u zaštiti okoliša

 

-

 

-

 

2

 

2

18.

Fizikalna mjerenja u okolišu

-

-

2

2

19.

Osnove opće geofizike

-

-

-

2

            UKUPNO STRUČNI DIO

10

13

20

20

            S V E U K U P N O

31

32

33

33

         Stručna praksa (godišnji zbroj sati)

-

80

80

40

 

 

 

RASPORED SATI 2017./2018.

RASPORED SATI šk.god. 2017./2018.

 • >> Ekološki tehničar  Ekološki tehničar

   

  Ekološki tehničar

   

  Ekološki tehničar

Anketa

Koji od navedenih smjerova vas zanima?