Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin

E-mail Print PDF

 

Tehničar nutricionist

 

Tehničar nutricionist novo je i vrlo atraktivno zanimanje. Nutricionisti rade na problemima vezanim uz zdravu prehranu, posebno bolesnika i sportaša, na proizvodnji i pripremi različitih vrsta polugotove i gotove hrane, dijetetskih i niskoenergetskih proizvoda i sl. Za izvedbu tog programa škola je izvrsno opremljena. Na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu postoji smjer identičnog imena, a nastavak školovanja moguć je i na drugim prirodoslovnim i tehničkim fakultetima, te visokim i višim školama.

 

I. ZAJEDNIČKI DIO

Red.

br.

 

Nastavni predmeti

Tjedni broj sati

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

1.

Hrvatski jezik

3

3

3

3

2.

Strani jezik

2

2

2

2

3.

Povijest

2

2

-

-

4.

Geografija

2

1

-

-

5.

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

2

6.

Politika i gospodarstvo

-

-

-

1

7.

Etika/Vjeronauk

1

1

1

1

8.

Matematika

2

2

2

2

9.

Fizika

2

-

-

-

10.

Biologija

2

-

-

-

11.

Računalstvo

2

2

-

-

           UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO

 

20

 

15

 

10

 

11

 

 II. STRUKOVNI DIO

Red.

br.

 

Nastavni predmeti

Tjedni broj sati

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

12.

Opća kemija I

2+3

-

-

-

13.

Opća kemija II

-

2+3

-

-

14.

Organska kemija

-

2+2

-

-

15.

Biokemija

-

-

2+0

-

16.

Mikrobiologija

-

-

2+2

-

17.

Osnove znanosti o prehrani I. i II.

2+0

2+0

-

-

18.

Ekologija

-

-

2+0

-

19.

Osnove tehnologije namirnica I. i II.

-

-

2+0

2+0

20.

Procesi pripreme hrane

-

-

2+0

-

21.

Humana fiziologija

-

-

2+0

-

22.

Zaštita na radu, higijena i sanacija

2+0

-

-

-

23.

Mikrobiologija namirnica

-

-

-

2+2

24.

Pravilna prehrana

-

-

-

2+0

25.

Kontrola kakvoće namirnica

-

-

-

1+5

26.

Botanika

-

2+0

-

-

27.

Praktična nastava

-

0+3

0+4

0+4

            UKUPNO STRUKOVNI DIO

9

16

18

18

            S V E U K U P N O I. i II.

29

31

28

29

 

II. IZBORNI PREDMETI

Red.

br.

 

Nastavni predmeti

Tjedni broj sati

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

28.

Ambalaža

1+1*+0

-

-

-

29.

Tehnologija vode

1+1*+0

-

-

-

30.

Ekološka proizvodnja hrane

-

1+1*+0

-

-

31.

Energetika

-

1+1*+0

-

-

32.

Biotehnologija

-

-

2+0

-

33.

Ekonomika prehrambene industrije

-

-

2+0

-

34.

Ljekovito i začinsko bilje

-

-

-

1+1*+0

35.

Fermentirani procesi

-

-

-

1+1*+0

 

UKUPNO IZBORNI PREDMETI

2

2

2

2

 

SVEUKUPNO I., II. I III.

31

33

30

31

 

Stručna praksa

-

35

35

40**

Od ponuđenih izbornih predmeta bira se samo jedan, u trajanju od dva školska sata.

*   Predviđeno je da se nastava ovih predmeta održava i praktično u obliku    

    demonstracija, rada na terenu i samostalnog rada

**  Izrada stručnog završnog rada

 


 

 

RASPORED SATI 2017./2018.

RASPORED SATI šk.god. 2017./2018.

 • >> Rudarski tehničar  Rudarski tehničar

   

  Rudarski tehničar

   

  Rudarski tehničar

Anketa

Koji od navedenih smjerova vas zanima?