Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin

Natječaji

E-mail Print PDF

O B A V I J E S T  o ishodu natječajnog postupka  26.10.2017.

Natječaj - matematika 26.10.2017

O B A V I J E S T  o ishodu natječajnog postupka  05.10.2017.

Natječaj matematika 05.10.-13.10.2017.

O B A V I J E S T  o ishodu natječajnog postupka 30.8.2017.

Natječaj 30.8.-7.9.2017.

Odluka o imenovanju ravnatelja

Natječaj za ravnatelja

O B A V I J E S T  o ishodu natječajnog postupka 22.03.2017.

Natječaj 22.3.-30.03.2017

O B A V I J E S T  o ishodu natječajnog postupka 21.02.2017.

Natječaj za popunu radnog mjesta 21.2.2017.

O B A V I J E S T  o ishodu natječajnog postupka 19.01.2017.

Natječaj za radna mjesta 19.1.-27.1.2017

O B A V I J E S T  o ishodu natječajnog postupka 29.09.2016.

Natječaj za radna mjesta 29.9.2016.

O B A V I J E S T  o ishodu natječajnog postupka  06.09.2016.

Natječaj za popunu radnog mjesta  6.9.2016.

O B A V I J E S T  o ishodu natjecajnog postupka 25.02.2016.

Natjecaj za radno mjesto grad. 25.02.-04.03.2016.

O B A V I J E S T  o ishodu natječajnog postupka 13.01.2016.

Natječaj za radna mjesta 13.1.-21.01.2016.

O B A V I J E S T  o ishodu natjecajnog postupka 18.12.2015.

Natječaj za radna mjesta 18.12.2015.

Obavijest o ishodu natječaja za hrvatski jezik

Natječaj za hrvatski jezik 20.10.2015.

Natječaj za hrvatski jezik 212.2.2015.

Natječaj za radna mjesta 22.01.-30.01.2015.

Poništenje natječaja za radno mjesto spremačice 14.10.2014.

Obrazac poziva za organizaciju jednodnevne izvanučioničke nastave 1.B, 2.B, 2.GIM

Natječaj za radna mjesta 06.10.2014.

Natječaj za radna mjesta 08.04.2014.

Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto nastavnika-ce arhitekture 13.2.2014.

Natječaj za radno mjesto nastavnika arhitekture 11.2.2014.

Natječaj za radno mjesto nastavnika/ce matematike 29.1.2014.

Natječaj za radno mjesto nastavnika matematike i građevinske skupine predmeta 10.9.2013.

Natječaj skupina strukovnih predmeta iz područja graditeljstva 3.4.2013.

Natječaj za radna mjesta 25.2.2013.

Natječaj za računovodstvenog radnika 8.2.2013.

Natječaj za popunu radnog mjesta nastavnika/ce matematike

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole

Natječaj za radno mjesto nastavnika engleskog jezika

Natječaj za radna mjesta stručnog suradnika psihologa i nastavnika engleskog jezika

Natječaj za radno mjesto skupina strukovnih predmeta iz područja arhitekture

Natječaj za radna mjesta po dobivenoj suglasnosti MZOS

Natječaj za popunu radnih mjesta geografija i građevina

Natječaj matematika