Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin

Praktikum

E-mail Print PDF

3 IZRADA MAKETE OBITELJSKE KUĆE