Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin

Geotehničar

E-mail Print PDF

Geotehnika povezuje graditeljstvo, rudarstvo i geologiju - bavi se podlogom na ili u kojoj se izvode

graditeljski ili rudarski radovi, a ta podloga su stijene, nevezane ili čvrste.

 

LETAK - GEOTEHNIČAR

050204 GEOTEHNIČAR

I. ZAJEDNIČKI DIO

Red.

br.

Nastavni predmeti

Tjedni broj sati

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

1.

Hrvatski jezik

3

3

3

3

2.

Strani jezik

2

2

2

2

3.

Povijest

2

2

-

-

4.

Etika/Vjeronauk

1

1

1

1

5.

Geografija

2

1

-

-

6.

Politika i gospodarstvo

-

-

2

-

7.

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

2

8.

Matematika

4

3

3

3

9.

Fizika

2

2

-

-

10.

Kemija

2

2

-

-

11.

Biologija

2

-

-

-

12.

Računalstvo

2

2

-

-

UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO

24

20

13

11

 

II. POSEBNI STRUČNI DIO

 

Red.

br.

Nastavni predmeti

Tjedni broj sati

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

13.

Tehnologija materijala

2

-

-

-

14.

Sigurnost na radu

1

-

-

-

15.

Tehničko crtanje

2

2

-

-

16.

Osnove strojarstva

2

2

-

-

17.

Elektrotehnika i automatizacija

-

2

-

-

18.

Geologija i petrologija

-

3

1

-

19.

Mehanika

-

2

2

-

20.

Geotehnički strojevi

-

-

3

-

21.

Miniranje

-

-

2

-

22.

Izgradnja podzemnih prostorija i tunela

-

-

2

-

23.

Mehanika tla i temeljenje

-

-

4

-

24.

Hidrogeologija i inženjerska geologija

-

-

2

2

25.

Bušenje s vježbama

-

-

2

4

26.

Osnove geodezije

-

-

-

2

27.

Geotehnički radovi i objekti

-

-

-

2

28.

Injektiranje i konsolidacija

-

-

-

3

29.

Dobivanje mineralnih sirovina

-

-

-

3

30.

Istraživanje ležišta mineralnih sirovina

-

-

-

2

31.

Zbrinjavanje otpada

-

-

-

2

UKUPNO STRUČNI DIO

7

11

18

20

S V E U K U P N O

31

31

31

31

Stručna praksa (godišnji zbroj sati)

-

80

80

40*

 

* Sati za izradu završnog stručnog rada