Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin

Zaposlenici

E-mail Print PDF

RAVNATELJ: Zoran Hajek, dipl.ing.

STRUČNI SURADNICI:

Stručni suradnik pedagog: Martina Klinec

Stručni suradnik psiholog: Damir Posavec

Stručni suradnik knjižničar: Ivana Štimec-Sajko –  mentor

NASTAVNICI PO STRUČNIM VIJEĆIMA:

Stručno vijeće nastavnika hrvatskog jezika

Sanja Denžić

Irena Car Pisačić

Vesna Marković - savjetnik

Jasna Matovinović

Sandra Erlač Hulama (na zamjeni Maja Frančić i Una Mitrovski)

Nives Vitez

Stručno vijeće nastavnika stranih jezika

Jurković Ivana

Korenika Koraljka

Kovačić Kristina

Levanić Maja

Lacković Renata

Leskovar Barlek Sabina

Sambolec Ana

Stručno vijeće nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture

Dubravka Kelemen

Diana Polančec

Edith Vujović

Jurica Kozjak

Branko Kosijer

Stručno vijeće nastavnika povijesti, geografije, politike i gospodarstva, vjeronauka, etike, latinskog jezika, sociologije, filozofije, logike, psihologije, glazbene i likovne kulture

Darinka Mudri

Ivana Kelvišar

Danijela Strmečki

Snježana Klarić

Jadranka Grobotek

Zvonimir Lončar - savjetnik

Mihael Pisačić

Alen Lacko

Jasminka Vujasinović

Maja Senečić (na zamjeni Janja Žnidarić)

Ivana Buhin

Sabina Kavur

Maja Vočanec

Stručno vijeće nastavnika kemije, biologije i prehrane

Biškup Nikola

Car Anita - savjetnik

Gambiroža Ivana – mentor

Gradečak Emilija

Hostić Davor - savjetnik

Hruškar Jasminka

Klaneček Ranko - mentor

Kocijan Ivana

Kokot Karmen - savjetnik

Kovačević Mihajla - mentor

Kranjčec Ksenija

Jambrošić Vladić Željka

Mežnarić Jelena

Novak Mlinarić Petra - mentor

Palošika Čonda Martina

Ribić Dugandžić Zdenka - savjetnik

Tkalec Car Tamara - savjetnik

Vilaj Igor

Vrbanić Lidija - mentor

Vrček Vesna

Stručno vijeće nastavnika matematike, fizike i računalstva

Antonija Baković

Marija Čok

Kristina Nežmahen

Tanja Škorjanec (na zamjeni Matija Trtinjak)

Darinka Vever – Rabuzin

Zdenka Kocijan - mentor

Dubravko Kukolja - savjetnik

Marijana Buhin

Sanja Vuščić

Boris Bolić

Ana Ribić

Stručno vijeća nastavnika  graditeljstva

Danijela Đurić - mentor

Jadranka Cmrk - mentor

Vjekoslav Kelčec - mentor

Jurica Robert Hajdarović Haidar

Lidija Ilčić (na zamjeni Zdravko Štuljan)

Miroslav Vugrinec

Rajko Kunić

Petra Pečevski (na zamjeni Željka Vugrinec)

Damir Pečevski

Ivan Lacković

Milivoj Ptiček

Stručno vijeće nastavnika za rudarstvo i geologiju

Zdenko Jenkač

Zdenko Jurinić

Dalibor Štimac

Ivica Inkret - savjetnik

Zdravko Ostroški - mentor

Radovan Radiković - mentor

Darko Nišević

Matija Habuš

Siniša Kirinić – vanjski suradnik


ADMINISTRATIVNO – TEHNIČKA SLUŽBA:

Tajnica: Jasminka Biškup

Voditelj računovodstva : Mladen Banić

Računovodstveni radnik: Tatjana Novak

Administrativni radnik : Ružica Vilaj

Domar: Stjepan Sajko

Ložač: Ivan Žunec

POMOĆNI POSLOVI – SPREMAČICE

Janja Dolar

Marija Gužvinec

Nadica Jurak

Mirjana Kresonja

Vlatka Novoselec

ISPITNI KOORDINATOR: Zvonimir Lončar

OSOBA KOJA GA  ZAMJENJUJE: Ranko Klaneček

SATNIČAR: Dubravko Kukolja

 

VODITELJ OBRAZOVANJA ODRASLIH: Damir Posavec