Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin

Vijeće roditelja

E-mail Print PDF

VIJEĆE RODITELJA GRADITELJSKE, PRIRODOSLOVNE I RUDARSKE ŠKOLE, VARAŽDIN  u školskoj godini 2015./2016.

Izvod iz Statuta Škole

U Školi se utemeljuje vijeće roditelja.

Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja učenika Škole.

Roditelji učenika na roditeljskom sastanku razrednih odjela iz svojih redova na početku školske godine biraju za tekuću školsku godinu jednog predstavnika u vijeće roditelja Škole.

Za predstavnika roditelja učenika razrednog odjela u vijeće roditelja izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih roditelja.

Glasovanje je javno, dizanjem ruku.

Postupkom izbora predstavnika razrednog odjela u vijeće roditelja rukovodi razrednik.

Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u vijeće roditelja s imenom izabranog roditelja razrednici su dužni u roku do tri dana od dana izbora dostaviti ravnatelju.

Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu vijeća roditelja i njome rukovodi do izbora predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća roditelja.

Na konstituirajućoj sjednici potvrđuje se mandat izabranih članova vijeća roditelja i bira predsjednik i zamjenik predsjednika vijeća roditelja.

Članovi vijeća roditelja biraju između sebe predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća roditelja.

Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.

Glasovanje je javno, dizanjem ruku.

Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te daje mišljenja i prijedloge:

- u svezi s prijedlogom i realizacijom školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada

- u svezi s radnim vremenom Škole, početkom i završetkom nastave te drugim oblicima odgojno-obrazovnog rada

- u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, športskih natjecanja i kulturnih manifestacija

- u svezi s vladanjem i ponašanjem učenika u Školi i izvan nje

- u svezi s osnivanjem i djelatnosti učeničkih udruga te sudjelovanjem učenika u njihovu radu

- u svezi s pritužbama na obrazovni rad

- u svezi s unapređenjem obrazovnog rada, uspjehom učenika u obrazovnom radu, izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima te

- obavlja druge poslove prema odredbama ovoga Statuta i drugih općih akata Škole.

 

Članovi Vijeća roditelja u školskoj godini 2016./2017.

Predsjednik Vijeća roditelja:  Željko Barbir

Zamjenica  predsjednika Vijeća roditelja:   Renata Štefek Njegovec

Član Školskog odbora iz reda roditelja:  Željko Barbir

Članovi Vijeća roditelja:

 

Razred

Ime i prezime roditelja

Razred

Ime i prezime  roditelja

1GIM

GORDANA HAJDUK

2GIM

ŽELJKA LALJEK

1A

ROMINA BRANKOVIĆ

2A

SANDRA BUCINA

1B

EMINA JURAŠKOVIĆ

2B

ALENKA MIKULAN

1D

MARICA LONČAR

2D

IRENA MAGDALENIĆ

1E

BOŽICA KIRIĆ

2E

INES FILAKOVIĆ

1F

VLADIMIR KUZMAN

2F

DANIJEL GOTIĆ

1K

MATIJA KOCIPER

2K

EMIL SONTOR

1G

ANA GOVEDIĆ

2G

DRAŽENKA CVITIĆ

1HI

IVANKA LJUBAS

2HI

RENATA ĐAKOVIĆ

Razred

Ime i prezime  roditelja

Razred

Ime i prezime  roditelja

3GIM

RENATA ŠTEFEK NJEGOVEC

4GIM

ISKRA KEKEZ

3A

DIJANA KROPEK

4A

PATRICIJA ČEKADA

3B

IRENA OZIMEC

4B

VESNA GRČIĆ

3D

JASMINA UJLAKI

4D

RUŽICA HERCEG

3E

RENATA ČOH

4E

EHLIMANA JAKOVINA

3F

SANJA TRUBELJA

4F

KRISTIJAN MOŽANIĆ

3K

ŽELJKO BARBIR

4K

DUBRAVKA KIŠIČEK

3G

IVICA KOLARIĆ

3HI

ANDREJA LAH