Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin

Vijeće učenika

E-mail Print PDF

VIJEĆE UČENIKA GRADITELJSKE, PRIRODOSLOVNE I RUDARSKE ŠKOLE, VARAŽDIN

školske godine 2015./2016.

Izvod iz Statuta Škole

Svi predsjednici razrednih odjela čine vijeće učenika Škole.

Konstituirajuću sjednicu vijeća učenika saziva ravnatelj. Ravnatelj rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika vijeća učenika.

Članovi vijeća učenika Škole između sebe biraju predsjednika vijeća učenika Škole.

Za predsjednika vijeća učenika izabran je učenik koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.

Glasovanje je javno, dizanjem ruku.

O izboru predsjednika vijeća učenika Škole vodi se zapisnik.

Vijeće učenika:

- priprema i daje prijedloge tijelima Škole o pitanjima važnim za učenike, njihov rad i rezultate u obrazovanju

- izvješćuje pravobranitelja za djecu o problemima učenika

- predlaže osnivanje učeničkih klubova i udruga

- predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u Školi

- predlaže kandidate za općinski, gradski i županijski savjet mladih

- surađuje kod donošenja kućnog reda

- pomaže učenicima  u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza

- skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti učenika

- obavlja druge poslove određene ovim Statutom i drugim općim aktima.

Predstavnik vijeća učenika sudjeluje u radu školskih tijela kada se odlučuje o pravima i obvezama učenika.

Školski odbor, razredno i nastavničko vijeće dužni su pozvati predstavnika vijeća učenika na sjednicu na kojoj raspravljaju o pravima i obvezama učenika.

VIJEĆE UČENIKA ŠKOLSKE GODINE 2016./2017.

Predsjednica Vijeća učenika: Andreja Flis

Zamjenik predsjednika Vijeća učenika: Ema Bek

Članovi Vijeća učenika su:

Razred

Ime i prezime učenika

Razred

Ime i prezime učenika

1GIM

PETAR HAJDUK

2GIM

KIRIĆ SARA

1A

ALMA BRANKOVIĆ

2A

LUKA ŠTEFANIĆ

1B

JAKOV GELIĆ

2B

LUJZA MIKULAN

1D

ŽELJKA LONČAR

2D

DUNJA POFUK

1E

MATIJA HORVAT

2E

IVANA BARUKČIĆ

1F

LUCIJA MARUŠIĆ

2F

INES ŽNIDARIĆ

1K

SAŠA PUŠAC MUCKO

2K

ANDRIJANA LEKO

1G

DAVID BOŽIĆ

2G

DARKO KUZMINSKI

1HI

LUKA KOVAČIĆ

2HI

TIN ARAČIĆ

Razred

Ime i prezime učenika

Razred

Ime i prezime učenika

3GIM

MATIJA BRLEK

4GIM

ANA KARLICA

3A

DAVID HORVAT

4A

ANTONIO RUKAVINA

3B

LEON ORAK

4B

PETRA KOŠUTIĆ

3D

MARTIN PRSTEC

4D

MIHAELA HERCEG

3E

JULIJANA ČOH

4E

MARKO PUTNIK

3F

IVAN PERIŠA

4F

LEON PODNAR

3K

EMA BEK

4K

ANDREJA FLIS

3G

DAVID VUGRINEC

3HI

KARLO NOVOSEL