Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin

O školi

E-mail Print PDF

Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola u Varaždinu nastavlja uspješne tradicije Školskog centra za obrazovanje NGRM kadrova, ali i Rudarske nadzorničke škole utemeljene još 1939. godine.

Danas je to polivalentna škola koja školuje kadrove s područja prehrane, kemije i graditeljstva, te ujedno i jedina škola u Hrvatskoj koja školuje rudarske kadrove. Kao dokaz kvalitete, od ove školske godine uvodimo program Prirodoslovne gimnazije, jedinog gimnazijskog programa s laboratorijskim vježbama.

 

Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola jedna je od najstarijih i najuglednijih obrazovnih ustanova u Varaždinskoj županiji. Osnovana je davne 1939. godine kao Rudarska nadzornička škola, a nakon 2. svj. rata postupno se razvija u Rudarsku srednju tehničku školu. Početkom šezdesetih godina prošlog stoljeća sve škole srodnih  profila objedinjuju se u Rudarski školski centar. Godine 1992. odlukom Skupštine Općine Varaždin ukinut je Školski centar i osnovana Rudarska i kemijska škola koja pod tim imenom i znakom uspješno djeluje do 2009.godine. Te godine dobiva novi naziv Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola, Varaždin.

Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola, Varaždin i u školskoj godini 2010./11. nastavlja uspješnost i tradiciju izobrazbe kadrova u području rudarstva, geologije i nafte (rudarski i geološki tehničari), području graditeljstva (arhitektonski i građevinski tehničari, rukovatelji samohodnim građevinskim strojevima, armirači, keramičari-oblagači, zidari, tesari), te kemijske (kemijski tehničari) i prehrambene tehnologije (prehrambeni tehničar, tehničar nutricionist).Ove godine ponovo upisujemo ekološke tehničare.

Prostorni i kadrovski potencijali

Škola raspolaže specijaliziranim kemijskim laboratorijima, laboratorijem za biologiju i mikrobiologiju, laboratorijem za geomehaniku i praktikumom za geotehniku te novom multimedijalnom informatičkom dvoranom.

Tu su i specijalizirane učionice za računalstvo, fiziku, kemiju, biologiju, geologiju, rudarstvo, graditeljstvo, hrvatski jezik i strane jezike. Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola također ima knjižnicu i čitaonicu s oko 10.000 knjiga, školsku dvoranu i adekvatne športske terene.


Škola ima 70 zaposlenih od kojih je čak desetero unaprijeđeno u zvanja mentor i savjetnik Sva je nastava u potpunosti je stručno zastupljena, po svim nastavnim predmetima, kako općeobrazovnim, tako i strukovnim.

 

Obrazovni programi

Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola verificirana je za obrazovne programe iz sljedećih područja:

· prirodoslovna gimnazija

· rudarstvo, geologija i nafta (rudarski tehničar, geološki tehničar)

· kemijska tehnologija

· prehrambena tehnologija (prehrambeni tehničar, tehničar nutricionist)

· graditeljstvo (arhitektonski tehničar, rukovatelj s.g.s, keramičar oblagač, zidar, tesar)

· ekologija

Osim toga, izvode se i programi za obrazovanje odraslih, programi prekvalifikacije za sva četiri područja rada i programi osposobljavanja iz područja rudarstva i graditeljstva.

 

Uspješnost nastavnog rada

Kao plod višegodišnjeg sustavnog rada s nadarenim učenicima, postignuti su vrlo zapaženi rezultati, naročito u natjecanjima iz kemije, biologije i prehrane na županijskoj i državnoj razini. Svi ti podaci zorno govore o kvaliteti nastave koja se provodi na Rudarskoj i kemijskoj školi.

Uspješnost nastavnog rada očituje se i u daljnjem školovanju učenika, koji često postaju vrsni studenti na mnogim fakultetima u Zagrebu:

Rudarsko-geološko-naftnom, Građevinskom, Geodetskom, Arhitektonskom, Prehrambeno-biotehnološkom, Prirodoslovno-matematičkom,

Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, Stomatološkom, Veterinarskom, Farmaceutsko-biokemijskom, Poljoprivrednom, Šumarskom te na Geotehničkom fakultetu, Fakultetu organizacije informatike, Višoj tekstilnoj školi u Varaždinu te na Varaždinskom veleučilištu.

Školovanje na Graditeljskoj, prirodoslovnoj i rudarskoj školi pruža mogućnost zapošljavanja u rudarskoj, kemijskoj, farmaceutskoj i prehrambenoj industriji, u graditeljskim poduzećima i obrtničkim radionicama, industrijskim, medicinskim i analitičkim laboratorijima i institutima, zavodima za zaštitu zdravlja, na zaštiti okoliša itd.

 

RASPORED SATI 2017./2018.

RASPORED SATI šk.god. 2017./2018.

Anketa

Koji od navedenih smjerova vas zanima?