Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin

E-mail Print PDF

Kemijski tehničar

Kemijski tehničar može raditi u kemijskim laboratorijima te ispitnim stanicama ili pogonima, sudjelujući u razvoju i unapređivanju analitičkih metoda, pripremanju i vođenju tehnološke dokumentacije, provođenju i nadzoru tehnoloških procesa, kontroli sirovina, poluproizvoda i proizvoda i sl.

Obrazovanje može nastaviti na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, Medicinskom fakultetu, Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Veterinarskom fakultetu,
Stomatološkom fakultetu, Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, Agronomskom fakultetu, Šumarskom fakultetu, Tekstilno-tehnološkom fakultetu i drugim srodnim fakultetima i višim školama.

 

 

I. OPĆI DIO

Red.

br.

 

Nastavni predmeti

Tjedni broj sati

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

1.

Hrvatski jezik

3

3

3

3

2.

Strani jezik

2

2

2

2

3.

Povijest

2

2

-

-

4.

Etika/Vjeronauk

1

1

1

1

5.

Geografija

2

1

-

-

6.

Politika i gospodarstvo

-

-

-

1

7.

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

2

8.

Matematika

4

4

3

3

9.

Fizika

2

2

2

2

10.

Biologija

2

2

2

-

11.

Računalstvo

2

2

-

-

           UKUPNO OPĆI DIO

 

22

 

21

 

15

 

14

  II. POSEBNI STRUČNI DIO

Red.

br.

 

Nastavni predmeti

Tjedni broj sati

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

12.

Opća  kemija s vježbama

3+4

-

-

-

13.

Anorganska kemija s vježbama

-

2+3

-

-

14.

Fizikalna kemija

-

-

2

-

15.

Vježbe iz fizikalne kemije

-

-

-

3

16.

Organska kemija s vježbama

-

-

3+3

-

17.

Biokemija s vježbama

-

-

-

2+3

18.

Analitička kemija s vježbama

-

1+3

-

-

19.

Tehnološke operacije s vježbama

-

-

2+2

-

20.

Tehnološki procesi

-

-

-

3

21.

Primjenjena informatika

-

-

0+2

0+2

 

UKUPNO

29

30

29

27

 

IZBORNI PROGRAMI*

 

 

 

 

1.

2. strani jezik

3

3

1

1

2.

Izabrani kemijski pokusi

0+2

0+2

-

-

3.

Mineralogija

-

-

1

-

4.

Mikrobiologija

-

-

-

0+2

5.

Forenzična ispitivanja

-

-

-

0+2

6.

Geokemija

-

-

1

-

7.

Toksikologija

-

-

-

2

8.

Mjerenja u okolišu

-

-

0+2

-

9.

Astrokemija

-

-

1

-

10.

Povijest kemije

-

-

-

1

11.

Izabrani kemijski procesi

-

-

1

1

12.

Kemija i nutricionizam

-

-

1+1

-

13.

Osnove ekologije

1

-

-

-

14.

Kemijski procesi u okolišu

-

1

-

-

 

SRZ

1

1

1

1

 

UKUPNO

33

34

33

33

 

Stručna praksa

-

80

80

40

 

 

 

RASPORED SATI 2017./2018.

RASPORED SATI šk.god. 2017./2018.

 • >> Kemijski tehničar  Kemijski tehničar

   

  Kemijski tehničar

   

  Kemijski tehničar

Anketa

Koji od navedenih smjerova vas zanima?